Записаться на консультацию

Little Einsteins

 Про курс

Група для дітей  від 4 до 6 років

Незабаром в школу… Ми пробуємо цю фразу на смак і розуміємо, що час промайнув дуже швидко. Ще один – два роки – і безтуробтне дитинство залишиться у минулому. Час подумати про серйозну підготовку. Але як змусити дитину сісти за уроки, якщо у неї в голові лише ляльки, машинки, подружки та друзі? Як зацікавити її, прищепити любов до навчання, а не навпаки – назавжди відбити бажання вчитися?

Марія Монтессорі знала відповідь. Вона досліджувала дитячий світ та створила свій метод, який допомагає вирішити багато завдань, що стоять перед батьками та педагогами.

Заняття в наших центрах допоможуть дитині розвинути:

 • внутрішню мотивацію до навчання
 • самостійність
 • впевненість в собі та своїх силах
 • вміння робити вибір виходячи з своїх реальних потреб
 • концентрацію уваги
 • позитивну самооцінку
 • гарні соціальні і комунікативні навички
 • відповідальність
 • працьовитість та багато інших позитивних якостей.

У віці від 4 до 6 років у дитини закладаються основи навчальної діяльності. Завдяки власній дослідницькій та експериментальній роботі, дитина непомітно для себе оволодіває елементарними навчальними навичками:

 • організаційними (вчиться планувати та виконувати заплановане);
 • пізнавальними (вчиться спостерігати, досліджувати, аналізувати, запам’ятовувати,
  виділяти головне, бачити проблему, міркувати над нею та вирішувати її);
 • мовленнєвими (набуває навичок культури слухання, постановки запитань,
  висловлювання, обґрунтування, доведення, налагодження спілкування);
 • контроля й оцінювання власної діяльності;
 • творчо підходити до виконання практичних та розумових завдань.

Інтелектуальний розвиток здійснюється також багатогранно.

Завдяки тому, що на занятті присутні два педагоги – російсько/україномовний та англомовний, діти в повній мірі навчаються писати, читати та отримують знання з різних сфер знань як рідною, так і англійською мовою. Крім того вони опановують основи природничих наук, таких як біологія, географія, астрономія, а також проводять різні експерименти. Стосовно математичних знань, діти в даній групі не просто навчаються рахувати, а свідомо опановують різні арифметичні дії.

Найголовніше – діти готуються не тільки до школи, а й до життя, в повному розумінні цього слова.